W A W !!! Een nieuwe toog !!!

Sinds  1984 werden in het parochiecentrum heel wat vernieuwingen en verbeteringen aangebracht.  Alleen de toog was nog ouderwets en vandaar dat nu de toog eens grondig werd aangepakt.  Je zou er al voor minder staan aanschuiven voor je drankje.  Het geheel oogt buitengewoon goed en is efficiënt gebouwd en ingericht.

Jef Willems , al jarenlang de verantwoordelijke en bezieler, kan rekenen op een vaste en trouwe vrijwilligersploeg om samen het beheer en de uitbating op zich te nemen tot grote voldoening van alle gebruikers.